☰ Menu Prawe Menu ☰
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o.

Czwartek 05.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Akty prawne

paragraf

 Cenniki

Uchwała Nr 1/23 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGO "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w sprawie przyjęcia cennika za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów obowiązującego od 1 kwietnia 2023r.
Uchwała Nr 1/23 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGO "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. - plik tekstowy


Nowy cennik obowiązujący od 01.04.2023r.
Nowy cennik obowiązujący od 01.04.2023r. - plik tekstowyAkty prawne

Uchwała Nr 9/IV/12 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGO "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego rekultywacji oraz utworzenia funduszu rekultywacji składowiska odpadów w Siedliskach

Załącznik nr 5 do uchwały - plan finansowy rekultywacji składowiska odpadów w Siedliskach na lata 2013 - 2022 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - wersja zaakceptowana przez Komisję Europejską 5 grudnia 2007 r.

Program Operacyjny Infrastruktura  i Środowisko - szczegółowy opis priorytetów

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

Ustawy

Prawo ochrony środowiska

O odpadach

Prawo zamówień publicznych


Decyzje i pozwolenia

Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów (zatwierdzona decyzją OŚ-GO.7241.11.2018 z dnia 5 lipca 2019r.)

Zmienione Decyzją OŚ-PŚ.7222.4.2018 pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do składowania odpadów (z dnia 28 sierpnia 2018r.)

Zmienione Decyzją OŚ-PŚ.7222.53.2014 pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do składowania odpadów (z dnia 10 grudnia 2014r.)

Zmienione Decyzją OŚ-PŚ.7222.89.2014 pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do składowania odpadów (z dnia 25 listopada 2014r.)

Zmienione Decyzją OŚ-PŚ.722.39.2013 pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do składowania odpadów (z dnia 19 maja 2014r.)

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do składowania odpadów (z dnia 28 lutego 2012r.)

Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów (zatwierdzona decyzją OŚ-PŚ.7241.38.2014 z dnia 17 grudnia 2014r.)

Zał. nr 1 do decyzji OŚ-PŚ.7241.3.2012

Regulaminy wewnętrzne


Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie wprowadzenia: „Regulamin zasad dokonywania dla PGO Eko-MAZURY Sp. z o.o. zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł” oraz „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o." - skany dokumentów oraz dokument tekstowy

Uchwała numer 2/21 z dnia 30.08.2021r. wprowadzająca "Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o."

Karta Podstawowej Charakterystyki Odpadów

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiedzania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku

Wniosek o udostępnienie materiałów do celów edukacyjnych


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dobkowski Adam
(2009-04-10 11:18:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Młodzianowski Janusz
(2023-04-19 11:32:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1775