Zgromadzenie związku

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”
19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 10
tel. 87 732 60 97  e-mail:zmgk@miasto.elk.pl
 
 
 
 
 
Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" powstał zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 64 z dnia 8 marca 1990r. i z obowiązującym art. 68 w/w ustawy w dniu 10.01.2004r. wpisano Związek do Rejestru Związków Międzygminnych pod pozycją 259. Statut Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego nr 8, poz.173 w dniu 14 stycznia 2004r.
Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" powołany został przez Rady Gmin położonych w granicach powiatu ełckiego: Miasto Ełk, Gmina Ełk, Gmina Kalinowo,Gmina Prostki, Gmina Stare Juchy. W 2005 r. do struktur Związku przystąpiły gminy : z powiatu oleckiego: Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko, Gmina Świętajno, Gmina Wieliczki, gołdapskiego: Gmina Dubeninki, Gmina Gołdap, piskiego: Biała Piska.
Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Celem priorytetowym Związku jest uporządkowanie gospodarki odpadami w tym budowa i modernizacja zakładu unieszkodliwiania odpadów i rekultywacja składowisk oraz pozyskania na ten cel środków z zewnątrz. Do innych zadań Związku należy:
1. realizacja zrównoważonego rozwoju na terenie działania Związku,
2. rozwój turystyki, rekreacji i związanych z tym usług
3. tworzenie nowych miejsc pracy w dziedzinach mniej obciążających środowisko tzw. "zielonych miejsc pracy"
4. współdziałanie z innymi związkami, gminami, instytucjami i władzami wojewódzkimi w zakresie dostosowawczym usług i budowy infrastruktury komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Unii Europejskiej
5. informacji i edukacji społeczności lokalnej
6. promowanie Związku
7. zabieganie o środki finansowe zewnętrzne na finansowanie przyjętych przedsięwzięć
 
 
Organami Związku są:
 
1. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.
2. Zarząd Związku jest organem wykonawczym Związku.
 
Przedstawiciele Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna":
                              MIASTO EŁK
Tomasz Mariusz Andrukiewicz - Członek Zarządu Związku
Dariusz Wasilewski - Członek Zgromadzenia Związku
                              GMINA EŁK
Tomasz Osewski - Członek Zgromadzenia Związku
Beata Kornelius-Wnukowska - Członek Zgromadzenia Związku
                              GMINA KALINOWO
Andrzej Bezdziecki - Członek Zgromadzenia Związku
Dariusz Kuprewicz - Członek Zgromadzenia Związku 
                              GMINA PROSTKI
Rafał Wilczewski - Członek Zgromadzenia Związku
Henryk Strojecki - Członek Zgromadzenia Związku
                              GMINA STARE JUCHY
Ewa Dorota Jurkowska - Kawałko - Członek Zgromadzenia Związku
Krystian Krawczuk - Członek Zgromadzenia Związku
                              GMINA KOWALE OLECKIE
Krzysztof Locman - Członek Zgromadzenia Związku
Aleksandra Szymańczyk - Członek Zgromadzenia Związku
                              GMINA OLECKO
Karol Sobczak - Członek Zarządu Związku
Przemysław Drozd - Członek Zgromadzenia Związku 
                              GMINA ŚWIĘTAJNO
Janusz Zakrzewski - Członek Zgromadzenia Związku
Ewa Rant - Członek Zgromadzenia Związku
                             GMINA WIELICZKI
Jarosław Wiesław Kuczyński - Członek Zgromadzenia Związku
Rafał Morusiewicz - Członek Zgromadzenia Związku
                             GMINA DUBENINKI
Ryszard Zieliński - Członek Zgromadzenia Związku
Ewa Bogdanowicz-Kordjak - Członek Zgromadzenia Związku
                             GMINA GOŁDAP
Tomasz Luto - Członek Zarządu Związku
Joanna Magdalena Łabanowska - Członek Zgromadzenia Związku
                             GMINA BIAŁA PISKA
Beata Sokołowska - Członek Zgromadzenia Związku
Beata Dyl - Członek Zgromadzenia Związku
 
Sekretarz Związku - Krzysztof Wilczyński
Skarbnik Związku - Grażyna Boroda

 

Wytworzył:
Krzysztof Wilczyński
Udostępnił:
Dobkowski Adam
(2009-04-03 10:35:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wilczyński Krzysztof
(2023-08-07 11:43:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki