Ogłoszenie

Zapytania ofertowe 2018

Zapytanie ofertowe z dnia 18.06.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Prosimy o złożenie w ofercie nw. klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu i wyrobów zawierających azbest i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. 2018 r. poz. 1000)".

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe z dnia 11.06.2018 r.

Przedmiotem zamówienia ofertowego jest wykonanie badań morfologii odpadów komunalnych.

Szczegółowy zakres usługi opisany został w załączniku do zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje, iż Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Informacja o wyborze oferty

Załącznik do zapytania ofertowego

 

Przetargi 2018

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  szacunkowej poniżej  progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2018 r. pod numerem 552868-N-2018. Termin składania ofert: 16 maja 2018 r. do godziny 12:00, miejsce: Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna", 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 10, Sekretariat.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.06.2018)

Informacja z otwarcia ofert (16.05.2018)

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu (30.04.2018)  SIWZ (30.04.2018)

Załączniki do SIWZ:

Zal. nr 1 Formularz Oferty  (30.04.2018); wersja word

Zal. nr 2  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (30.04.2018); wersja word

Zal. Nr 3 Wzór umowy  (30.04.2018)

Zal. Nr 4 Zestawienie ilościowe (30.04.2018)

 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.08.2017r.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego

 

Przetargi 2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  szacunkowej poniżej  progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2017 r. pod numerem 547570-N-2017. Termin składania ofert: 26 lipca 2017 r. do godziny 12:00, miejsce: Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna", 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 10, Sekretariat.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.08.2017)

Informacja z otwarcia ofert (26.07.2017)

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu (07.07.2017)  SIWZ (07.07.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.07.2017)     Modyfikacja SIWZ (19.07.2017)

Załączniki do SIWZ:

Zal. nr 1 Formularz Oferty  (07.07.2017); wersja word

Zal. nr 2  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (07.07.2017); wersja word

Zal. Nr 3 Wzór umowy  (07.07.2017)

Zal. Nr 4 Zestawienie ilościowe (07.07.2017)

 

Plan Postępowań o udzielenie zamówień:

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 r. O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30 000 EURO

Przetargi 2016

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  szacunkowej poniżej  progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.04.2016r. pod numerem 93524 - 2016.Termin składania ofert: 05 maja 2016r. do godziny 12:00, miejsce: Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna", 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, Sekretariat.

Ogłoszenie o wyborze oferty (20.05.2016)

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu (15.04.2016)  SIWZ (15.04.2016)

Załączniki do SIWZ:

Zal. nr 1 Formularz Oferty  (15.04.2016)

Zal. nr 2 Oswiadczenie art. 22 ust. 1 (15.04.2016)

Zal. nr 3  Osw.o braku podst.do wykl. (15.04.2016)

Zal. nr 4 Informacja o grupie kapitałowej (15.04.2016)

Zal. Nr 5 Wzór umowy  (15.04.2016)

Zal. Nr 6 Zestawienie ilościowe (15.04.2016)

 

Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2016r.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, przy udziale funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Olsztynie.

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego

 

 

Przetargi 2015

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  szacunkowej poniżej  progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.05.2015r. pod numerem 123878-2015.Termin składania ofert: 10 czerwca 2015 do godziny 09:00, miejsce: Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna", 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, Sekretariat.

Ogłoszenie o wyborze oferty dla części I, II i III (23.06.2015)

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu (25.05.2015)  SIWZ (25.05.2015)

Załączniki do SIWZ:

Zal. nr 1a Formularz Oferty  (25.05.2015)

Zal. nr 1b Formularz Oferty  (25.05.2015)

Zal. nr 1c Formularz Oferty (25.05.2015)

Zal. nr 2 Oswiadczenie art. 22 ust. 1 (25.05.2015)

Zal. nr 3  Osw.o braku podst.do wykl. (25.05.2015)

Zal. nr 4 Informacja o grupie kapitałowej (25.05.2015)

Zal. Nr 5a Wzór umowy dot. części I  (25.05.2015)

Zal. Nr 5b Wzór umowy dot. części II  (25.05.2015)

Zal. Nr 5c Wzór umowy dot. części III  (25.05.2015)

Zal. Nr 6a Zestawienie ilościowe dla części I (25.05.2015)

Zal. Nr 6b Zestawienie ilościowe dla części II  (25.05.2015)

Zal. Nr 6c Zestawienie ilościowe dla części III (25.05.2015)

 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.03.2015r.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, przy udziale funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Olsztynie.

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego

 

Wytworzył:
Wilczyński K.
(2015-03-03)
Udostępnił:
Wilczyński Krzysztof
(2015-03-03 11:21:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wilczyński Krzysztof
(2018-07-18 08:12:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki