Lata 2004 - 2006

Przetargi

 

Informacja Związku Międzygminnego “Gospodarka Komunalna” w Ełku o przetargu nieograniczonym  na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ełk dla zadania pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k. Ełku”. >>>   ogłoszenie >>>

 

 

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w Ełku, ul. Piłsudskiego 4 ogłasza przetarg nieograniczony  na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ełk dla zadania pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k. Ełku”. 

Oferty można składać  do dnia dnia 27 kwietnia 2006r. do godz. 13.00 . w siedzibie zamawiającego Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk Pokój nr 8 >>>    ogłoszenie >>>

 

 

Informacja Związku Międzygminnego “Gospodarka Komunalna” w Ełku o przetargu nieograniczonym  na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ełk dla zadania pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k. Ełku”. >>> ogłoszenie >>>

 

 

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w Ełku, ul. Piłsudskiego 4 ogłasza przetarg nieograniczony  na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ełk dla zadania pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k. Ełku”. 

Oferty można składać  do dnia dnia 06 kwietnia 2006r. do godz. 13.00 . w siedzibie zamawiającego Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk Pokój nr 8 >>>    ogłoszenie

 

 

Informacja Związku Międzygminnego “Gospodarka Komunalna” w Ełku o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym  na  “Wykonanie badań geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych i geologiczno - inżynierskich na terenie projektowanego składowiska odpadów w Siedliskach” >>> ogłoszenie >>>

 

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w Ełku, ul. Piłsudskiego 4 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

“Wykonanie badań geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych i geologiczno- inżynierskich na terenie projektowanego składowiska odpadów w Siedliskach”

 Oferty można składać  do dnia 2005-08-30 do godz. 12,00. w siedzibie zamawiającego Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk Pokój nr 8  >>>    ogłoszenie

 

Wytworzył:
Bartosz Detkiewicz
Udostępnił:
Adam Dobkowski
(2009-07-13 13:23:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Dobkowski
(2009-07-13 13:47:01)