Przetargi 2009

Przetargi 2009 r.

 ZP-PGO/9/2009  z dnia 17.12.2009

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.12.2009r. któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny SIMAP: 2009-146128. Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Budowa kwatery odpadów balastowych przy ZUO w Siedliskach k/Ełku. Opublikowane w dniu 17.12.2009r. pod numerem 347788-2009.Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27 styczeń 2010 godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o .o , 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, Sekretariat.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia


 ZP-PGO/8/2009  z dnia 26.11.2009

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.11.2009r. któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny SIMAP: 2009-136800. Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku. Opublikowane w dniu 26.11.2009r. pod numerem 327406-2009.Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 5 styczeń 2010 godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o .o , 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, Sekretariat.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia


 ZP-PGO/7/2009  z dnia 29.10.2009

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Ogłoszenie o przetargu dotyczy zamówienia pod nazwą: Działania informujące i promujące dla Projektu Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku.Ogłoszenie opublikowane w BZP w dniu 29.10.2009r. pod numerem 378028-2009. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10 grudnia 2009 godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o .o , 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2,
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia


 ZP-PGO/6/2009  z dnia 15.10.2009

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.10.2009r. któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny SIMAP: 2009-119973. Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Inżynier Kontraktu. Opublikowane w dniu 16.10.2009r. pod numerem 288091-2009.Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26 listopad 2009 godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o .o , 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, Sekretariat. 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

 


  ZP-PGO/5/2009  z dnia 10.07.2009

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.). Ogłoszenie o przetargu opublikowane  w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.07.2009r. pod numerem 232402. Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Wykonanie inwentaryzacji wyrobów budowlanych zawierających azbest na nieruchomościach osób fizycznych i prawnych na terenie Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna wraz z opracowaniem Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032 dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20 lipca 2009 godzina 09:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o .o , 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, Sekretariat. 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia


ZP-PGO/4/2009  z dnia 23.04.2009

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.). Ogłoszenie o przetargu opublikowane  w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.04.2009r. pod numerem 117738 . Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05 maja 2009 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o .o , 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, Sekretariat.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty .
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia


 

ZP-PGO/3/2009 z dnia 07.04.2009

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.04.2009r. opublikowane pod numerem 95288-2009 w dniu 04.04.2009r. Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Pomoc techniczna dla Projektu: „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21 maja 2009 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o .o , 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, Sekretariat. 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ogloszenie o udzieleniu zamówieniaZP-PGO/2/2009 z dnia 03.04.2009

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

dot. Dostawa 4 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, 4 sztuk monitorów, 4 sztuk zasilaczy UPS, 1 sztuki kserokopiarki dla Jednostki Realizującej Projekt Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko –MAZURY” Sp. z o. o. oraz 3 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, 3 sztuk monitorów, 3 sztuk zasilaczy UPS dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o. o.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15 kwietnia 2009 godzina 09:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o .o , 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, Sekretariat.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 


Wytworzył:
Adam Dobkowski
Udostępnił:
Adam Dobkowski
(2009-04-03 10:55:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Janusz Młodzianowski
(2013-11-13 13:24:49)