☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Herb

Czwartek 02.07.2020

zaawansowane

Lata 2019-2022

ZMGK.271.1.2020 z dnia 22.05.2020 r.

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”” dofinansowanego w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – numer umowy 118/2020/Wn14/OZ-UP-go/D ogłasza się niniejsze postępowanie.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm.). Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.05.2020 r., któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2020-064850 (20-243478-001). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Udostępnione w bazie danych TED od dnia 22.05.2020 r. pod numerem 2020/S 099-237602.

Termin składania ofert: 24 czerwca 2020 r., godzina 09:00.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
Informacja o nieudzieleniu zamówienia 


 


 
 
ilość odwiedzin: 806510

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X